ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, Giá: 600.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ KHI CÓ LỖI : Chát bên dưới để được hỗ trợ

NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ĐÂY

>> THỐNG KÊ KẾT QUẢ NHỮNG NGÀY TRƯỚC <<

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
21/05/2019 Đầu 6 Đuôi 9 miss
20/05/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
18/05/2019 Đầu 4 Đuôi 5  ĂN Đầu 4
17/05/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3 Đuôi 2
16/05/2019 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
15/05/2019 Đầu 4 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
14/05/2019 Đầu 8 Đuôi 2 ĂN Đầu 8 Đuôi 2
13/05/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6
12/05/2019 Đầu 8 Đuôi 5 ĂN Đầu 8
11/05/2019 Đầu 1 Đuôi 9 miss
10/05/2019 Đầu 4 Đuôi 4 miss
09/05/2019 Đầu 5 Đuôi 3 ĂN Đầu 5
08/05/2019 Đầu 2 Đuôi 8 ĂN Đầu 2 Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 6 Đuôi 8 miss
06/05/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 Đuôi 2
05/05/2019 Đầu 3 Đuôi 6 miss
04/05/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu 7 Đuôi 1
03/05/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu 5
02/05/2019 Đầu 8 Đuôi 4 miss
01/05/2019 Đầu 1 Đuôi 3 miss
06/04/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
29/04/2019 Đầu 7 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
28/04/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN Đầu 1 Đuôi 9
27/04/2019 Đầu 3 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 8 Đuôi 9 miss
25/04/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
24/04/2019 Đầu 2 Đuôi 9 ĂN Đầu 2 Đuôi 9
23/04/2019 Đầu 4 Đuôi 1 ĂN Đầu 4 Đuôi 1
22/04/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
21/04/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu 0
20/04/2019 Đầu 5 Đuôi 8 miss
19/04/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu 8 Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 9 Đuôi 9 ĂN Đầu 9 Đuôi 9
17/04/2019 Đầu 5 Đuôi 7 miss
16/04/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
15/04/2019 Đầu 4 Đuôi 3 ĂN Đầu 4 Đuôi 3
14/04/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu 6 Đuôi 7
13/04/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8 Đuôi 1
12/04/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
11/04/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đầu 3 Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 1 Đuôi 6 miss
09/04/2019 Đầu 0 Đuôi 9 miss
08/04/2019 Đầu 1 Đuôi 7 ĂN Đầu 1
07/04/2019 Đầu 6 Đuôi 4 ĂN Đầu 6 Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 2 Đuôi 6 miss
05/04/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN Đầu 5 Đuôi 8
04/04/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu 8
03/04/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3
02/04/2019 Đầu 9 Đuôi 3 ĂN Đầu 9 Đuôi 3
01/04/2019 Đầu 2 Đuôi 6 ĂN Đầu 2
31/03/2019 Đầu 0 Đuôi 2 miss
30/03/2019 Đầu 6 Đuôi 1 ĂN Đầu 6 Đuôi 1
29/03/2019 Đầu 4 Đuôi 2 ĂN Đầu 4 Đuôi 2
28/03/2019 Đầu 7 Đuôi 0 ĂN Đầu 7
27/03/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5 Đuôi 9
26/03/2019 Đầu 6 Đuôi 1 miss
25/03/2019 Đầu 1 Đuôi 9 ĂN Đầu 1 Đuôi 9
24/03/2019 Đầu 6 Đuôi 7 miss
23/03/2019 Đầu 9 Đuôi 4 miss
22/03/2019 Đầu 9 Đuôi 9 miss
21/03/2019 Đầu 8 Đuôi 5 ĂN Đầu 8 Đuôi 5
20/03/2019 Đầu 2 Đuôi 4 ĂN Đầu 2 Đuôi 4
19/03/2019 Đầu 7 Đuôi 9 ĂN Đầu 7
18/03/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
17/03/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu 5 Đuôi 1
16/03/2019 Đầu 8 Đuôi 9 ĂN Đầu 8
15/03/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đầu 7 Đuôi 1
14/03/2019 Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
13/03/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đầu 6 Đuôi 2
12/03/2019 Đầu 8 Đuôi 7 miss
11/03/2019 Đầu 9 Đuôi 1 ĂN Đầu 9 Đuôi 1
10/03/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5 Đuôi 9
09/03/2019 Đầu 3 Đuôi 5 miss
08/03/2019 Đầu 1 Đuôi 1 miss
07/03/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂĐầu 7
06/03/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂĐầu 0 
05/03/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
04/03/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN Đầu 5
03/03/2019 Đầu 1 Đuôi 2 ĂN Đầu 1
02/03/2019 Đầu 0 Đuôi 3 ĂN Đầu 0 
01/03/2019 Đầu 1 Đuôi 0 ĂN Đầu 1 Đuôi 0
28/02/2019 Đầu 3 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
27/02/2019 Đầu 1  Đuôi 6 ĂN Đầu 1  Đuôi 6
26/02/2019 Đầu 1 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
25/02/2019 Đầu 6 Đuôi 8 ĂN Đầu 6 Đuôi 8
24/02/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đầu 3 
23/02/2019 Đầu 1 Đuôi 1 ĂN Đầu 1 Đuôi 1
22/02/2019 Đầu 6 Đuôi 3 ĂN Đầu 6 Đuôi 3
21/02/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đầu 6
20/02/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đầu 1 Đuôi 6
19/02/2019 Đầu 0 Đuôi 5 ĂN Đầu 0 Đuôi 5
18/02/2019 Đầu 9 Đuôi 7 ĂN Đầu 9 Đuôi 7
17/02/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
16/02/2019 Đầu 8 Đuôi 0 ĂN Đầu 8 Đuôi 0
15/02/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3 Đuôi 2
14/02/2019 Đầu 2 Đuôi 5 ĂN Đầu 2
13/02/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN Đầu 9 
12/02/2019 Đầu 3 Đuôi 3 ĂN Đầu 3 Đuôi 3
11/02/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5 Đuôi 9
10/02/2019 Đầu 3Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
09/02/2019 Đầu 2 Đuôi 6 ĂN  Đầu 2 Đuôi 6
08/02/2019 Đầu 9 Đuôi 9 ĂN Đầu 9 Đuôi 9